KLAUZULA W SPRAWIE ZGODY KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przykładowa klauzula w sprawie zgody Klienta na
przetwarzanie danych osobowych:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPHU ŁUKASZ
ROSTKOWSKI w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, z
przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na
zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Mam
świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym
ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach
wynikających z ww. przepisów.”

Format PDF do pobrania pdf

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH do pobrania pdf