KLAUZULA W SPRAWIE ZGODY NA
OTRZYMYWANIE INFORMACJI
HANDLOWYCH


Przykładowa klauzula w sprawie zgody na otrzymywanie
informacji handlowych:


„Na podstawie art. 10. ust. 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyrażam zgodę
na otrzymywanie informacji handlowych od PPHU ŁUKASZ ROSTKOWSKI i
udostępniam w tym celu adres elektroniczny.”

Format PDF do pobrania pdf