Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:


PPHU ŁUKASZ ROSTKOWSKI
Sienkiewicza 12/17
22-600 Tomaszów Lubelski
reklamacje@poscielove24.pl


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na

kwotę około 20,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.